Strateginen henkilöstökonsultointi

Osaajapula on nyt pahimmillaan, ja se haastaa yritysten liiketoiminnan tuottavuuden kaikkialla maailmassa. Jotta yritykset menestyvät tässä haastavassa tilanteessa, pitäisi henkilöstöstrategian olla samassa linjassa liiketoimintastrategian kanssa.

OTA YHTEYTTÄ

Liiketoimintaympäristön muuttuessa yritykset tarvitsevat luotettavan kumppanin tukemaan henkilöstöstrategian suunnittelua, implementointia ja päätöksentekoa. Talent Solutions tukee liiketoimintaasi monipuolisilla ja räätälöidyillä osaamisen johtamisen ratkaisuilla – keskitetysti ja tehokkaasti.

Strateginen henkilöstösuunnittelu

Tutkimme ja analysoimme työmarkkinoita ja niihin liittyviä muutoksia jatkuvasti. Tietoon perustuen tuotamme innovatiivisia osaamisen hankinnan ja hallinnan palveluita yrityksen omaa henkilöstöstrategiaa tukien.

Osaamisen optimointi

Asiantuntijamme auttavat organisaatioita tunnistamaan ja kehittämään toimivia osaamisen hankintamenetelmiä ja -kanavia. Hyödynnämme työssämme ajantasaista tutkimustietoa markkinoiden muutostrendeistä.

Konsultointipalvelumme

Autamme suurtyönantajia kehittämään heidän henkilöstöresursoinnin ja työvoiman hankinta- ja hallintapalveluitaan. Ratkaisut perustuvat tiedolla johtamisen, modernin teknologian ja parhaiden käytänteiden yhdistämiseen.

Osaamisen kehittäminen

Yhteistyössä asiakkaidemme, koulutusorganisaatioiden ja julkisen sektorin kanssa järjestämme työnantajan tarpeisiin räätälöityä koulutusta, joka antaa pätevyyden tiettyyn ammattiin tai tehtävään lyhyessäkin ajassa.

Asiakastarinoita

Lue lisää englanninkieliseltä sivustolta, miten olemme auttaneet organisaatioita toteuttamaan onnistuneita resursointiratkaisuja.

Lisätietoja aiheesta Workforce Resource Hub

Ratkaisumme

Talent Solutions auttaa organisaatiota parantamaan niiden henkilöstöresursointia sekä osamisen hallintaa ja kehittämistä. Näin varmistetaan parhaiden mahdollisten henkilöstöresurssien saatavuus ja käytettävyys nyt ja tulevaisuudessa. Joustavien ja skaalautuvien rekrytointipalveluidemme sekä työntekijän uran elinkaaripalveluiden avulla pystymme tukemaan yrityksiä laaja-alaisesti. Tarjoamme globaaleja, dataan perustuvia ratkaisuja osaamisen houkuttelusta sen hallintaan, kehittämiseen ja pysyvyyden varmistamiseen.

Henkilöstöresursoinnin analytiikka

Tehosta kyvykkyyksiin, resursointiin ja suunnitteluun liittyvää päätöksentekoa käyttämällä viimeisintä tutkimustietoa. Globaali ja paikallinen tutkimus- ja julkaisutoimintamme tuottaa liiketoimintaan ja työmarkkinoihin liittyvää tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Tutkimusosaaminen

Hallitakseen valtavaa henkilöstöresursseihin liittyvää tietomäärää organisaatiot tarvitsevat kumppanin, joka auttaa tulkitsemaan tietoja strategisen päätöksenteon ja tulevaisuuden suunnittelun tehostamiseksi. Henkilöarvioinnin ja analytiikan osaamisellamme tuotamme tärkeätä tietoa henkilöstöresursoinnin optimointiin.