Henkilöstöresursoinnin analytiikka

Samaan aikaan kun organisaatioiden käytettävissä oleva tieto lisääntyy, tarvitaan entistä parempaa kykyä analysoida dataa ja hyödyntää informaatiota liiketoiminnan tarpeisiin.

OTA YHTEYTTÄ

Tutkimme jatkuvasti työelämän muutoksia ja näiden vaikutusta työvoiman saatavuuteen ja hankintaan. Hyödynnämme tätä tietoa rakentaessamme ratkaisuja asiakkaidemme erilaisiin tarpeisiin.

Liiketoimintaan liittyvää tutkimusaineistoa

Hyödynnämme mm. tiedon louhintaa, analytiikkaa, koneoppimista ja toimialaseurantaa auttaaksemme organisaatioita kehittämään toimvampia henkilöstöstrategioita.

Työmarkkinoihin liittyvää tutkimusaineistoa

Globaali ja paikallinen tutkimus- ja julkaisutoimintamme tuottaa liiketoimintaan ja työmarkkinoihin liittyvää tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Lue lisää
TWI Categories

Total Workforce Index

Total Workforce Index (TWI) on ainutlaatuinen työkalu, jonka avulla voidaan maailmanlaajuisesti arvioida osaamisen ja työvoiman saatavuutta.

LUE LISÄÄ ENGLANNINKIELISELTÄ SIVUSTOLTA

Asiakastarinoita

Lue lisää englanninkieliseltä sivustolta, miten olemme auttaneet organisaatioita toteuttamaan onnistuneita resursointiratkaisuja.

Lisätietoja aiheesta Workforce Resource Hub

Ratkaisumme

Talent Solutions auttaa organisaatiota parantamaan niiden henkilöstöresursointia sekä osamisen hallintaa ja kehittämistä. Näin varmistetaan parhaiden mahdollisten henkilöstöresurssien saatavuus ja käytettävyys nyt ja tulevaisuudessa. Joustavien ja skaalautuvien rekrytointipalveluidemme sekä työntekijän uran elinkaaripalveluiden avulla pystymme tukemaan yrityksiä laaja-alaisesti. Tarjoamme globaaleja, dataan perustuvia ratkaisuja osaamisen houkuttelusta sen hallintaan, kehittämiseen ja pysyvyyden varmistamiseen.

Strateginen henkilöstökonsultointi

Rakenna vahva, kyvykkyyksiin pohjautuva perusta strategiselle henkilöstöresursoinnille ja varmista pitkän aikavälin liiketoiminnan kasvu. Tarjoamme organisaatiollesi luotettavaa kumppanuutta. Hyödynnämme työssämme tutkimustietoon ja kokemukseen perustuvia ratkaisuja henkilöstöstrategian suunnitteluun, kyvykkyyksien optimointiin sekä osaamisen päivittämisen ja kehittämisen käytännön toteutuksiin.

Tutkimusosaaminen

Hallitakseen valtavaa henkilöstöresursseihin liittyvää tietomäärää organisaatiot tarvitsevat kumppanin, joka auttaa tulkitsemaan tietoja strategisen päätöksenteon ja tulevaisuuden suunnittelun tehostamiseksi. Henkilöarvioinnin ja analytiikan osaamisellamme tuotamme tärkeätä tietoa henkilöstöresursoinnin optimointiin.