Tutkimusosaaminen

Talent Solutions tuo asiakkaidensa käyttöön markkinoiden johtavan kokemuksen ja tietämyksen eri toimialojen parhaista käytännöistä sekä globaaleista compliance-säännöksistä. Tuotamme palvelumme käyttäen testattuja menetelmiä.

OTA YHTEYTTÄ

Talent Solutions auttaa organisaatioita käyttämään varmennettua tutkimustietoa proaktiivisesti päätöksentekonsa pohjana sen sijaan, että ne toimisivat reaktiivisesti datan perusteella. Laaja henkilöarviointiosaamisemme yhdistettynä asiakkaaltamme saatavaan tietoon luo vahvan pohjan kehittää kyvykkyyksien johtamista sekä saada sitä kautta konkreettisia tuloksia organisaatiossa.

Neuvontapalvelut

Yritysten on hyödynnettävä niiden käytössä olevaa dataa päätöksenteon pohjana. Tunnistamalla nykyisen organisaation osaamisen vahvuudet ja kehittämiskohteet voidaan hahmotella tavoitetila tulevaisuudessa tarvittaville kompetensseille.

Arviointi- ja analysointipalvelut

Osaamispotentiaalin kartoittaminen ja henkilöarviointien hyödyntäminen auttaa organisaatioita tekemään perusteltuja päätöksiä tulevaisuutta varten: työnantajat voivat yhdistää ihmisiä ja työtehtäviä tehokkaammin sekä motivoida heitä ja auttaa yksilöitä ymmärtämään itseään entistä paremmin.

Intellireach

Intellireach

Asiantuntijamme kertovat mielellään lisää tästä palvelusta.

LUE LISÄÄ ENGLANNINKIELISELTÄ SIVUSTOLTA

Asiakastarinoita

Lue lisää englanninkieliseltä sivustolta, miten olemme auttaneet organisaatioita toteuttamaan onnistuneita resursointiratkaisuja.

Lisätietoja aiheesta Workforce Resource Hub

Ratkaisumme

Talent Solutions auttaa organisaatiota parantamaan niiden henkilöstöresursointia sekä osamisen hallintaa ja kehittämistä. Näin varmistetaan parhaiden mahdollisten henkilöstöresurssien saatavuus ja käytettävyys nyt ja tulevaisuudessa. Joustavien ja skaalautuvien rekrytointipalveluidemme sekä työntekijän uran elinkaaripalveluiden avulla pystymme tukemaan yrityksiä laaja-alaisesti. Tarjoamme globaaleja, dataan perustuvia ratkaisuja osaamisen houkuttelusta sen hallintaan, kehittämiseen ja pysyvyyden varmistamiseen.

Strateginen henkilöstökonsultointi

Rakenna vahva, kyvykkyyksiin pohjautuva perusta strategiselle henkilöstöresursoinnille ja varmista pitkän aikavälin liiketoiminnan kasvu. Tarjoamme organisaatiollesi luotettavaa kumppanuutta. Hyödynnämme työssämme tutkimustietoon ja kokemukseen perustuvia ratkaisuja henkilöstöstrategian suunnitteluun, kyvykkyyksien optimointiin sekä osaamisen päivittämisen ja kehittämisen käytännön toteutuksiin.

Henkilöstöresursoinnin analytiikka

Tehosta kyvykkyyksiin, resursointiin ja suunnitteluun liittyvää päätöksentekoa käyttämällä viimeisintä tutkimustietoa. Globaali ja paikallinen tutkimus- ja julkaisutoimintamme tuottaa liiketoimintaan ja työmarkkinoihin liittyvää tietoa päätöksenteon pohjaksi.